رستوران پلاکباب

  • قیمت آنلاین غذاها
  • اسکن کیوآرکد موبایل
  • دامنه اختصاصی به نام رستوران

 

مجری طرح این پروژه آژانس تبلیغات و خلاقیت فطرس می باشد.

اشتراک گذاری :